Grondwerk Duijvestijn Tomaten - Pijnacker

Opdrachtgever: Duijvestijn Tomaten
Uitvoeringsperiode: Maart 2020 - Juni 2020
Werkzaamheden - Graven/dempen van watergangen (5260 m2)
- Beschoeiingen en damwanden plaasten (1500m)
- Cunetten/verhardingen (7610 m2)
- Voor- en na-egalisatie (102.500 m2)
- Drainage (20.500 m)
- Asfaltverharding (7610 m2)
- Parkeerplaats (820 m2)
Bijzonderheden
Locatie Pijnacker