Aanleg Bergingskelder - De Lier

Opdrachtgever: Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode: Januari 2018 - Oktober 2018
Werkzaamheden Het realiseren van een bergingskelder incl. pompen.
Aansluiten van de aanvoerleiding op het bestaande riool en de kelder op de persleidingen.
Realiseren van een uitstroomvoorziening ter plaatse van de Lee.
Aansluiten op bestaande persleiding.
Bijzonderheden Na een intensieve voorbereidingsperiode en constructief overleg met gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland is er eerst een aanvang gemaakt met de aanleg van de bergingskelder aan de Van Rijnstraat te De Lier. Dit waren de eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de start van de daadwerkelijke aanleg van de kelder.
De werkzaamheden hebben ongeveer 9 maanden in beslag genomen, waarbij direct een stuk herinrichting van het parkeerterrein en vervanging van het riool in de Van Rijnstraat ter hand is genomen.
Het ledigen van de kelder zal afhankelijk van de regen intensiteit gedoseerd en gestuurd plaatsvinden naar het riool of incidenteel naar de Lee. Hiermee zal wateroverlast voor de omgeving tot het verleden behoren.
Locatie Van Rijnstraat te De Lier