Rioolvervanging Julianalaan - Delft

Opdrachtgever: Gemeente Delft
Uitvoeringsperiode: December 2016 - April 2017
Werkzaamheden Diverse disciplines komen aan bod in dit project.
Frezen asfaltverharding met daaronder klinkerverharding en deze vervangen door een asfalt fietspad en een rijbaan van nieuw gebakken straatstenen;
Opbreken en herstraten trottoir;
Vervangen riolering door een nieuw betonriool met daarnaast een infiltratieriolering;
Extra aandacht voor de bronbemaling daar de aanliggende huizen “op staal” gefundeerd zijn en de grondwaterstand bij de woningen niet verlaagd mag worden.
Daartoe is een retourbemaling toegepast en wordt constant elektronisch gemonitord in de peilbuizen.

Bijzonderheden
Locatie Julianalaan - Delft