WRM Deelplan 12 inclusief Duikerbrug - RijswijkBuiten

Opdrachtgever: Programmabureau RijswijkBuiten
Uitvoeringsperiode: Augustus 2015 - Heden
Werkzaamheden De aanleg van een duikerbrug
Het verwijderen van een dam met duikers
Het maken van kolk- en perceelaansluitingen
Het aanleggen van de definitieve verhardingen
Het afwerken van de oevers en watertaluds
Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van groen
Plaatsen van verlichting
De wegen voorzien van bebording en markeringen.
Bijzonderheden Aannemerscombinatie Verboon Maasland / Kroes Aannemingsbedrijf B.V.
Locatie Laan van Sion, de Middendorpweg en de Sionsweg te RijswijkBuiten