Ophogen polderkade/fietspad Aalkeet-Buitenpolder - Vlaardingen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
Uitvoeringsperiode: Maart 2015 - April 2015
Werkzaamheden Ophogen van de polderkade
Het fietspad, Rondom West, ligt door natuurlijke verzakking en werkzaamheden van Eneco te laag en dient tengevolge te worden opgehoofd tot het vereiste niveau van 2,05 m NAP. De ophoging varieert van 0 tot 61 cm. Daardoor moeten nogal wat transporten door het recreatiegebied plaatsvinden. Speciale aandacht is dan ook verleend aan de vele fietsers en voetgangers die gewend zijn in het gebied te verblijven en/of het gebied te doorkruisen. Afstemming hierover heeft plaats gevonden met het Recreatieschap en de gemeente Vlaardingen.
Bijzonderheden
Locatie Fietspad Rondom West te Vlaardingen