Stuw Oude Campspolder - Maasland

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
Uitvoeringsperiode: Juni 2014 - December 2014
Werkzaamheden Het werk omvat alle noodzakelijke werkzaamheden voor het ontwerpen, voorbereiden, realiseren en bedrijfsklaar opleveren van een klepstuwconstructie, op 3 locaties afdichtingsmogelijkheden voor duikers en ongeveer 3 km. kunststof beschoeiing.

In hoofdlijnen bevat het werk de volgende onderdelen:

Voorbereidende civiele werkzaamheden t.b.v. klepstuw
Aanbrengen fundatie t.b.v. de bedieningskast
incl. mantelbuizen
Aanbrengen 3 afsluitmiddelen duikers
3 km. Leveren en aanbrengen van beschoeiingen
(kunststof damwand met houten palen)
Verrichten van grondwerken
Aanbrengen klepstuw incl. Auma aandrijving
Werkzaamheden communicatie t.b.v. omgeving
Bijzonderheden Dit project is uitgevoerd op basis van een Design & Construct contract op basis van de UAV-gc.
Locatie In het oostelijke deel van de Oude Campspolder op de kop van de rondweg Herenwerf te Maasland