Vervanging Zwethbrug - Wateringen

Opdrachtgever: Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode: Oktober 2012 - April 2013
Werkzaamheden - Maken van plan van aanpak en aanbiedingsontwerp aan de hand van vraagspecificatie;
- Uitwerken aanbiedingsontwerp naar definitief ontwerp;
- Slopen huidige brug;
- Heien prefab betonpalen en stalen stoppalen;
- Maken betonnen landhoofden en vleugelwanden;
- Maken betonnen tussensteunpunten;
- Plaatsen prefab betonliggers t.b.v. brugdek;
- Storten betonnen brugdek;
- Aanbrengen asfaltverharding;
- Aanbrengen stalen leuningwerk;
- Aanbrengen kluunvoorziening;
- Systems engineering;
- Planningsmanagement;
- Omgevingsmanagement.
Bijzonderheden - Design & Construct contract o.b.v. UAV-GC 2005
- Gunningscriterium: EMVI
- Toepassen van Systems Engineering
Locatie Zwetkade te Wateringen