Aanleg fiets- en voetpad met duiker en brug, Ypenburg Deelplan 19 Ecozone - Den Haag

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Uitvoeringsperiode: Oktober 2012 - Februari 2013
Werkzaamheden Het plaatselijk verwijderen van beschoeiingen
Het aanbrengen van stalen damwanden, stalen buispalen en beschoeiingen
Het aanbrengen van prefab balken en hangduiker
Het maken van betonnen landhoofden en betonnen schoortconstructie
Het aanbrengen van metselwerkbekleding
Het aanbrengen van gecoate stalen brugconstructie
Het aanbrengen van kunststof dekdelen brug met slijtlaag
Het aanbrengen van balustrades
Het aanbrengen van coating op beton en metselwerk
Het ontgraven, vervoeren, en verwerken van grond incl. grondaanvullingen en graven watergang
Het verwijderen en aanbrengen van verhardingen
Het aanbrengen van HWA en Kolken
Het aanbrengen van verlichtingsmasten incl. bekabeling
Bijzonderheden
Locatie Katschiplaan te Den Haag (Ypenburg)