Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van Kroes met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kan Kroes geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Kroes aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen,zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Kroes ondernemend leren. Natuurlijk is het ons streven om onze site permanent beschikbaar te hebben, toch kan Kroes geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de site van Kroes.