Woonrijp maken

GWW Woonrijp maken

Woonrijp maken betekent een nieuwbouwlocatie (woonwijk, bedrijfs- of tuinbouwlocatie) voorzien van de definitieve infrastructurele inrichting. Kroes Aannemingsbedrijf B.V. verzorgt daartoe de aanleg van verhardingen zoals bestrating, maar ook beplantingen (groen), straatmeubilair (prullenbakken, lantaarnpalen etc.), kunstwerken (bruggen) et cetera.

U kunt bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V. ook terecht voor:


 

Gerelateerde projecten