Bouwrijp maken

GWW Bouwrijp maken

Als ervaren GWW-aannemer is Kroes Aannemingsbedrijf B.V. ook thuis in het bouwrijp maken van terreinen waar nieuwbouw gepland staat. Denk hierbij aan de aanleg van nieuwe woonwijken, bedrijfs- en tuinbouwlocaties.

Onze werkzaamheden betreffen onder meer het (ver)graven van watergangen, de aanleg van oeverbescherming, riolering en (bouw)wegen.

U kunt bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V. ook terecht voor:


 

Gerelateerde projecten