Beschoeiingen en damwanden

GWW Beschoeiingen en damwanden

Nederland is een waterrijk land. Een dergelijk landschap vraagt echter wel om degelijk onderhoud en beheer van watergangen en oeverbescherming. Kroes Aannemingsbedrijf B.V. levert en plaatst al jarenlang beschoeiingen en damwanden, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de voordelen van water en nadelige consequenties vermeden kunnen worden.

Kroes Aannemingsbedrijf B.V. levert beschoeiingen en damwanden in diverse materialen en vormen: hout, kunststof, staal en beton. Wij plaatsen indien gewenst in combinatie met het ophogen en versterken van kades en/of de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

U kunt bij Kroes Aannemingsbedrijf B.V. ook terecht voor: 

Gerelateerde projecten